TIMAC AGRO je průmyslová společnost specializující se na půdní kondicionéry, výživu rostlin a zvířat.

Už 60 let se TIMAC AGRO, dceřiná společnost skupiny Groupe Roullier, věnuje trvalému zlepšování nabídky agronomických a zootechnických řešení, která zvyšují zemědělský výnos způsobem šetrným k životnímu prostředí.

4,1 Mld.
konsolidované příjmy od 1.3.2023
42
zemí
7 210
zaměstnanců
3 870
OTP

Náš jedinečný podnikatelský model

Potřebujete podporu v rámci výkonu podniku? Naše síť odborníků poskytuje komplexní řešení. Můžeme tak účinně řešit vaše problémy.

20 000
zemědělců navštívíme každý den

Naše řešení

Naše řešení pro hnojení jsou založena na výtažcích z mořských řas a dalších rostlin a mají dvojí funkci: podporují fungování hnojiv a zlepšují růst a kvalitu rostlin.

87
výrobních jednotek

Naše průmyslová flexibilita

Chceme vycházet vstříc vašim očekáváním na rychlost reakce, a tak jsme se rozhodli stavět naše závody v těsné blízkosti vašich farem. Další výhodou je optimální logistika a tím i finančně efektivnější provoz vašeho podnikání!

50
Patentů

Naše inovace

Spojuje nás společná vize: rozvoj zemědělství trvale udržitelným způsobem šetrným k životnímu prostředí. Tento závazek nás motivuje k neustálým inovacím, abychom přicházeli s řešeními, která přinášejí ty nejlepší výkony.

Umístění našeho odvětví

Obchodní zastoupení Průmyslové zastoupení

Naše historie

2015

Založení Centre Mondial de l'Innovation

Výrazná orientace na inovační strategii, která posílí efektivní a trvale udržitelné zemědělství díky založení CMI v rámci Groupe Roullier v Saint-Malo.

2008

TIMAC AGRO

Založení společnosti TIMAC AGRO. Přijetí nového názvu a nové grafické identity pro všechny dceřiné společnosti. Pobočka zemědělského zásobování poskytuje vlastní prostředky a potvrzuje tak svůj záměr ohledně zahraničního rozvoje a posílení své pověsti odborníka na výživu rostlin a zvířat.

2005

CERA

Centrum aplikovaných studií a výzkumů se nachází ve Francii, v Dinardu, a představuje úsilí společnosti TIMAC AGRO koncentrovat veškeré dovednosti do výzkumu průmyslových procesů, z něhož mají prospěch jeho zástupci v terénu a zároveň dochází k posílení synergických efektů mezi týmy.

1997

Zahájení činnosti v Brazílii

Rozšíření působnosti v Brazílii prostřednictvím akvizice závodu na výrobu hnojiv v Rio Grande, který se stal největší granulační jednotkou společnosti.

1990

Biostimulanty

Uvedení sortimentu biostimulantů.

1974

První granulační závod

Stavba prvního granulačního závodu v Saint-Malo (Bretaň, Francie).

1970

Fosfáty

Kromě výživy půdy má TIMAC AGRO zájem o výživu rostlin, protože z dlouhodobého hlediska je fosfát nevyhnutelným prvkem pro rostlinu.

1963

Obchodně techničtí zástupci

Skupina kombinuje maerl s fosfátem GAFSA, jehož vlastnosti z něho dělají nejlepší fosfát na světě pro přímé použití. Zároveň zintenzivňuje svůj rozsah působení ve Francii a nabírá obchodně technické zástupce, kteří navštěvují zemědělce jménem distribuce.

1959

Založení společnosti TIMAC

Daniel Roullier začal s průmyslovým zpracováním červené řasy maerl pro obohacení půdy (TIMAC) a jeho hlavní činnost byla zaměřena na půdní kondicionéry - bylo to první zařízení pro mletí řasy maerl, jejíž unikátní vlastnosti z ní dělají tu nejlepší přísadu pro zlepšení kyselých půd. TIMAC je zakládající společností skupiny Groupe Roullier.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

Naše hodnoty

Poradenství

Jelikož je za účelem zvýšení vašich výnosů nutný náš poradenský servis, naše síť odborníků na rostlinnou a živočišnou výživu poskytuje celoplošné působení, čímž vám pomáháme efektivně vyřešit vaše problémy.

Progresivní řešení

Na základě našeho řešení vám můžeme v oblasti hnojiv nabídnout výtažky z řas nebo dalších rostlin, které mají dvojí účinek: jednak stimulují účinnost hnojiv a jednak zlepšují růst a kvalitu rostlin.

Podpora podnikání

Abychom naplnili vaše očekávání související s naší flexibilitou, rozhodli jsme se umístit naše výrobní závody co nejblíže k vašim zemědělským podnikům. Náš klíč: optimalizovaná logistika a větší ziskovost vaší činnosti!

Angažovanost

Všichni máme stejný pohled na věc- umožnit zemědělcům trvalý pokrok s ohledem na životní prostředí. Závazek, který nás nutí neustále přicházet s dalšími inovacemi, abychom vám mohli nabídnout co nejefektivnější řešení.