Zásadní kontrolní bod veškerého našeho výzkumu a výroby.

Laboratoř fyzikálně-chemických analýz

Zásadní kontrolní bod veškerého našeho výzkumu a výroby.

Tato kontrolní laboratoř ověřuje a zaručuje kvality výroby skupiny Groupe Roullier. Zasahuje v celém výrobním cyklu od analýzy surovin po hotové produkty ohledně fyzikálních vlastností (granulometrie, drolivost atd.) a chemických vlastností (titrace minerálů, oligo- prvků, ETM).
Za tímto účelem jsou týmy vybaveny nejmodernějším zařízením. Tým je zapojen do inovativních procesů výzkumu a vývoje v oblasti výživy rostlin a zvířat.

Zásadní kontrolní bod veškerého našeho výzkumu a výroby.
30 000
vzorků/rok
200 000
analýz/rok
COFRAC
N0 1-1308