TIMAC AGRO je priemyselná spoločnosť špecializujúca sa na pôdne kondicionéry, výživu rastlín a zvierat.

Už takmer 60 rokov sa TIMAC AGRO, dcérska spoločnosť skupiny Groupe Roullier, venuje trvalému zlepšovaniu ponuky agronomických a zootechnických riešení, ktoré zvyšujú poľnohospodársky výnos šetrným spôsobom k životnému prostrediu.

1.6 bn
v obrate
39
krajiny
5 700
zamestnanci
2 400
ATC

Náš jedinečný podnikateľský model

Vy potrebujete podporu a vedenie pre zlepšenie vašich výnosov a naša sieť odborníkov na výživu rastlín a zvierat pokrýva celú krajinu. Môžeme tak účinne riešiť vaše problémy.

Celý článek
20 000
zemědělci navštěvovali každý den

Naše riešenie

Naše riešenia pre hnojenie sú založené na výťažkoch z morských rias a ďalších rastlín a majú dvojakú funkciu: podporujú fungovanie hnojív a zlepšujú rast a kvalitu rastlín.

Celý článek
73
výrobných jednotiek

Naše priemyselná flexibilita

Chceme vychádzať v ústrety vašim očakávaniam na rýchlosť reakcie a tak sme sa rozhodli stavať naše preteky v tesnej blízkosti vašich fariem. Ďalšou výhodou je optimálna logistika a tým aj finančne efektívnejšie prevádzku vášho podnikania!

Celý článek
5 000 m2
venované výskumu a vývoju

Naše inovácie

Spája nás spoločná vízia: rozvoj poľnohospodárstva trvalo udržateľným spôsobom šetrným k životnému prostrediu. Tento záväzok nás motivuje k neustálym inováciám, aby sme prichádzali s riešeniami prinášajúcimi tie najlepšie výkony.

Celý článek

Umiestnenie nášho odvetvia

Obchodné zastúpenie V kterých odvětvích nás najdete

Naše historie

2015

Založenie Centre Mondial de l'Innovation

Založenie Centre Mondial de l'Innovation: Výrazná orientácia na inovačnú stratégiu, ktorá posilní efektívne a trvalo udržateľné poľnohospodárstvo vďaka založeniu CMI v rámci Groupe Roullier v Saint-Malo.

2008

TIMAC AGRO

Založenie spoločnosti TIMAC AGRO. Prijatie nového názvu a novej grafickej identity pre všetky dcérske spoločnosti. Pobočka poľnohospodárskeho zásobovania poskytuje vlastné prostriedky na medzinárodný rozvoj a posilnenie svojej povesti ako odborníka na výživu rastlín a zvierat.

2005

CERA

CERA: Založenie centra CERA (Centre d’Etudes et de Recherches Appliquées – Centrum aplikovaných štúdií a výskumov). Nachádza sa vo Francúzsku, v Dinarde, a predstavuje úsilie spoločnosti TIMAC AGRO koncentrovať všetky zručnosti vo výskume priemyselných procesov, z ktorého by mali prospech jeho zástupcovia v teréne a čím by došlo k posilneniu synergických efektov medzi tímami.

1997

Zahájenie činnosti v Brazílii

Rozšírenie pôsobnosti v Brazílii prostredníctvom akvizície závodu na výrobu hnojív v Rio Grande, ktorý sa stal najväčšou granulačnou jednotkou spoločnosti.

1990

Biostimulanty

Uvedenie sortimentu biostimulantov

1974

Prvý granulačný závod

Stavba prvého granulačného závodu v Saint-Malo (Bretónsko, Francúzsko)

1970

Fosfáty a potaš

Po kŕmení pôdy Timac Agro má záujem kŕmiť rastlinu, pretože z dlhodobého hľadiska je fosfát nevyhnutný na stuhnutie rastliny.

1963

Obchodno-technickí zástupcovia

Skupina kombinuje maerl s fosfátom GAFSA, ktorého vlastnosti z neho robia najlepší fosfát na svete pre priame použitie. Zároveň zintenzívňuje svoj komerčný rast vo Francúzsku tým, že prijíma obchodno-technických zástupcov, ktorí navštevujú poľnohospodárov menom distribučného týmu.

1959

Založenie spoločnosti TIMAC

Daniel Roullier začal s priemyselným spracovaním červenej riasy maerl pre obohatenie pôdy (TIMAC) a jeho hlavná činnosť bola zameraná na pôdne kondicionéry - bol to prvý závod na mletie riasy maerl, ktorej špecifické vlastnosti z nej robia tú najlepšiu prísadu pre zlepšenie kyslosti pôdy. TIMAC je zakladajúcou spoločnosťou skupiny Groupe Roullier.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

Naše hodnoty

Poradenstvo

Pre zlepšenie výnosov máme po celej krajine sieť odborníkov na výživu rastlín a zvierat, ktorí Vám dokážu odborne poradiť a účinne riešiť vaše problémy.

Progresívne riešenie

Zdrojom našich hnojív sú výťažky z morských rias a ďalších rastlín, ktoré majú dvojakú funkciu: podporujú fungovanie hnojív a zlepšujú rast a kvalitu rastlín.

Podpora podnikania

Aby sme mohli rýchlo reagovať na potreby trhu, tak sme sa rozhodli stavať naše závody v tesnej blízkosti vašich fariem. Ďalšou výhodou je optimalizovaná logistika a tým i väčšia ziskovosť vášho podnikania!

Angažovanost

Spája nás spoločná vízia: trvalý rozvoj poľnohospodárstva s ohľadom na životné prostredie. Záväzok, ktorý nás núti neustále prichádzať s ďalšími inováciami, aby sme vám mohli ponúknuť čo najefektívnejšie riešenia.