Pokiaľ hľadáte ďalšie profesionálne dobrodružstvo bohaté na „Výzvy” v prostredí, ktoré podporuje samostatnosť a iniciatívu, pripojte sa k našej rastúcej, dynamickej, prorodinnej, medzinárodnej spoločnosti.

Prečo zvoliť TIMAC AGRO?

Veríme vám

Podnikavost a důvěra našim zaměstnancům prostřednictvím vyšší odpovědnosti, podpora iniciativ a kreativity každého jednotlivce, upřednostňování synergických efektů mezi týmy, objevování talentů: tak to jsou cíle managementu, které si pro sebe společnost Timac Agro stanovila a které jsou základní podstatou jejího úspěchu.

Rozvíjajúce sa činnosť a dôraz na inovácie

Kŕmiť svet, to je vzrušujúce projekt. Ako špecialisti na výživu rastlín a zvierat a prosperitu túto výzvu prijímame s tým, že sa môžeme spoľahnúť na našu robustné a dynamickú štruktúru. Inovácia? Tie sú vždy priamo v srdci našich produktov, procesov a služieb; očakávaním našich zákazníkov ideme naproti.

Jsme s vámi

Zákaznícka podpora na mieru. Naše činnosti sú vysoko špecifické. Je nutné, aby boli naše produkty, prostredia a odborné znalosti osvojovanie metodicky. Naše služby podpory sú upravované na mieru tak, aby mohol každý zamestnanec podávať čo najlepší výkon v rámci svojich schopností v danej odbornosti, pretože vývoj Skupiny je s nimi nerozlučne spätý. Vývoju ich odborných znalostí a zručností v medziľudských vzťahoch poskytujeme maximálnu podporu. Majú potom otvorenú cestu k rozvíjaniu kariéry či interdisciplinárnemu získavania skúseností.

Spoločnosť otvorená svetu

Práca v spoločnosti TIMAC AGRO znamená, že môžete ťažiť z mnohých príležitostí medzinárodnej mobility. Naša spoločnosť má viac ako 5000 zamestnancov, podniky máme vo viac ako 40 krajinách na 5 kontinentoch a môžeme teda ponúknuť kariérny rast naprieč krajinami, profesiami, lokáciami a úrovňami. Predtým ako začneme hľadať externých kandidátov, využijeme našich personálnych možností a našich manažérov pre nájdenie kandidátov, ktorí hľadajú profesijný rozvoj v rámci našich spoločností.

Naše HR hodnoty

Podnikavosť

Schopnosť byť naozajstným leaderom schopným prispôsobiť sa životnému prostrediu založenému na podnikaní a inováciách.
U nás majú prednosť ľudské kvality pred titulmi a akademickými úspechmi.

Orientácia na výkon

V spoločnosti TIMAC AGRO sa každý snaží o čo najlepší výkon a využíva akýkoľvek proces, ktorý je nutný pre dosiahnutie stanovených cieľov.
Prekonanie seba saméjho môže niekedy viesť k prekvapeniu seba samého. Výzvy máme naozaj radi.

Pokora

Naša pracovné miesta sú špecifické. Vyžadujú si systematické vzdelávanie našich výrobkov, osvojenie si prostredia a odborné skúsenosti.
Naše školiace kurzy sú naozaj na mieru, aby mohol každý zamestnanec podať čo najlepší výkon podľa svojich schopností a odborných skúseností.

Pridajte sa k nám